iron-mask

Holy Martyr Seraphim Chichagov

1998

Holy Martyr Seraphim Chichagov

1998
Mixed media on fabric
146х107
St.Petersburg